Archiwum kategorii: OGŁOSZENIA DO 30 tysięcy euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Znak: ZP/MOPS/1/2016/DZ

Nazwa: przygotowanie posiłków obiadowych, dwudaniowych dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej — w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym z terenu Miasta Redy.

Ofertę należy złożyć do dnia 20.12.2016 r., godz. 13:00

Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 907 z późn.zm.)

zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej zamówienia publicznego na:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie…

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 – OFERTA

3. Załączniki nr 2-5