Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy – Asystenta Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Ogłoszenie o  naborze na wolne miejsce pracy –

Asystenta Rodziny

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na wolne miejsce pracy – asystenta rodziny.

 

 

I . Określenie warunków pracy na stanowisku pracy:

  1. praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków i pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona
  2. asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę,
  3. zatrudnienie realizowane będzie w systemie zadaniowego czasu pracy – umowa  o pracę na czas określony w wymiarze 1/1 etatu,
  4. asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie,
  5. liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć

Pobierz ogłoszenie: https://bip.mops.reda.pl/dokumenty/275