Strategia rozwiązywania problemów społecznych – Reda 2021-2030

Informacja

dotycząca Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

na terenie Gminy Miasto Reda do roku 2030

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr MOPS.3.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 25 maja 2020r. w 2020r. prowadzone były prace nad Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych  na terenie Gminy Miasto Reda do roku 2030.

Powołany został Zespół osób do pracy nad Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych  na terenie Gminy Miasto Reda do roku 2030, którego Przewodniczącym był Zastępca Burmistrza Miasta Redy Pan Łukasz Kamiński.

Zespół składał się z 14 członków, jego praca polega na doradztwie oraz wypracowaniu  i przedstawieniu opinii oraz stanowisk, a także na formułowaniu zapisów tworzonej Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych  na terenie Gminy Miasto Reda do roku 2030. Zespół w 2020 spotkał się 3 razy stacjonarnie z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego.

Na podstawie pracy członków zespołu i przeprowadzonych ankiet wśród przedstawicieli osób działających w obszarze środowisk społecznych oraz korzystając z wniosków wynikających z konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Reda do 2030 opracowano Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Redy 2021 – 2030.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych – Reda 2021-2030