INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, iż w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019

w dniach 05.06.2020r. oraz 08.06.2020r. w godzinach 9:00 do 15:00

będą rozprowadzane artykuły spożywcze 

bezpośrednio do miejsca zamieszkania osoby zakwalifikowanej 

do w/w programu za pośrednictwem Wojsk Obrony Terytorialnej.