INFORMACJA

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że  w dniach od 14 czerwca do 25 czerwca 2021 r. rozpocznie się rekrutacja uczestników do Klubu „Senior+ w Redzie”.

Klub Senior+ w Redzie przeznaczony jest dla seniorów mieszkających w Redzie, w wieku 60+ oraz nieaktywnych zawodowo.

W ramach działalności Klubu zapewniamy:

– bezpłatne zajęcia od poniedziałku do piątku w dwóch grupach;

– ciepły posiłek;

– zajęcia integracyjne, warsztatowe, szkolenia, profilaktykę, terapię zajęciową oraz wiele innych.

 

Rekrutacja odbędzie się w dwóch etapach:

– I etap, należy złożyć deklarację i oświadczenie RODO dostępne na stronie internetowej http://mopsreda.pl/klub-seniora/ lub w siedzibie Klubu;

– II etap, rozmowa telefoniczna z kierownikiem Klubu senior+ w Redzie.

Pozostałe wymagane regulaminem oświadczenia należy złożyć po zakwalifikowaniu się do Klubu Senior+.

W przypadku większej liczby osób chętnych stworzona zostanie lista rezerwowa.

Klub Senior+ w Redzie znajduje się przy ul. Łąkowej 59 (teren  MOSiR), czynny w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkie zapytania związane z rekrutacją proszę kierować pod nr telefonu 533 39 77 80.