Informacja o wynikach naboru na wolne miejsca pracy: 1 etat – pracownik socjalny, 1 etat – asystent rodziny:

Informacja o wynikach naboru na wolne miejsca pracy:  1 etat – pracownik socjalny,  1 etat – asystent rodziny: