INFORMACJA O WYNIKU NABORU 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU 

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE

referent  ds. biurowych i zamówień publicznych w wymiarze 1/1 etatu 

W wyniku zakończenia procedury naboru na wymienione powyżej stanowisko urzędnicze wybrana została  Pani Agnieszka Menzel  zamieszkała w Redzie .

                                                             Uzasadnienie : 

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się dobrą znajomością przypisanych do stanowiska zadań oraz znajomością obowiązujących regulacji prawnych w zakresie działalności a w szczególności przepisów ustaw. Wysoko oceniono zdobyte doświadczenie, predyspozycje, dobrą znajomość zagadnień wymaganych na stanowisku oraz komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz na samodzielnym stanowisku, jak również dużą motywację do pracy.

               

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydatka prezentowała  swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

                 

 Dyrektor 

 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 w Redzie 

Jolanta Dampc