Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, iż w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym- Podprogram 2016

w Szkole Podstawowej nr 6, ul. Gniewowska 33 w Redzie

w dniu 11.04.2017r. w godzinach od 8:30 do 15:15

będą rozprowadzane artykuły spożywcze.

Produkty żywnościowe odbierać mogą osoby zakwalifikowane do programu, które otrzymały pisemną informację z MOPS w  Redzie.