MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, iż w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017

w dniu 05.04.2018r. w godz. 9:00-11:00 w tut. Ośrodku odbędą się warsztaty kulinarne, dietetyczne oraz szkolenie z zakresu niemarnowania żywności.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby objęte programem PO PŻ.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.