Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

I. Określenie stanowiska :
1) umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
2) wymiar czasu pracy – 1/1 etat
3) miejsce wykonywania pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie,
ul. Derdowskiego 25, 84-240 r. Reda

Pobierz Ogłoszenie

Szczegółowe informacje: https://bip.mops.reda.pl/dokumenty/174