OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 na przygotowanie posiłków obiadowych, dwudaniowych dla osób
i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm. ) – w szczególności osobom samotnym, starszym, chorym
i niepełnosprawnym z terenu Miasta Redy.