Ulega zmianie wysokość zasiłku i niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Redzie

Dział Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego
Informuje

od 01 do 31 października 2016r.
wnioski będą przyjmowane:

Poniedziałek od 7.30 do 15.30

Wtorek od 7.30 do 15.30

Środa od 7.30 do 15.30

Czwartek od 7.30 do 17.00

Piątek od 7.30 do 15.15

telefon  58 678 74 87  lub  58 678 58 65  wew. 40  lub  43

Od 1 listopada 2016 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

  • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
  • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Od 1 listopada 2016 r. ulega zmianie wysokość niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego:

  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci; w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności dodatek wynosi 273,00 zł, nie więcej jednak niż 546,00 zł na wszystkie dzieci,
  • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie 90,00 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia, 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia,
  • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie dodatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły) w kwocie 113,00 zł miesięcznie – dodatek jest wypłacany przez 10 miesięcy w roku od września do czerwca,
  • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie dodatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły) w kwocie 69,00 zł miesięcznie – dodatek jest wypłacany przez 10 miesięcy w roku od września do czerwca,
  • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95,00 zł