Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Radca Prawny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 32/2017

z dnia 14 grudnia  2017 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Radca Prawny

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie poszukuje kandydata na stanowisko  urzędnicze  radcy prawnego.

Wymiar etatu: ½ etatu  (8 godzin tygodniowo)

Pełne ogłoszenie – pobierz

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usług opiekuńczych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2017 poz. 1769 ze zm.) w miejscu zamieszkania klienta – na terenie Miasta Redy, w dni powszednie, z zastrzeżeniem, iż w szczególnie trudnych sytuacjach zdrowotnych wykonanie usługi nastąpi w soboty, niedziele i święta.

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, z późn.zm.) w miejscu zamieszkania klienta – na terenie Miasta Redy.

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF