OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze   –

Referent ds. księgowości

 

  1. Określenie stanowiska :

    1)  umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

    2)  wymiar czasu pracy – 1/1 etat

    3)  miejsce wykonywania pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25, 84-240  Reda

 

Pobierz Ogłoszenie

 

Szczegółowe informacje: https://bip.mops.reda.pl/dokumenty/185

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU NA WARSZTATY „SZKOŁA DLA RODZICÓW”

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU NA WARSZTATY

 „SZKOŁA DLA RODZICÓW”

Z dniem 02.11.2022r. rozpoczynamy cykl spotkań w ramach realizacji warsztatów „Szkoła dla rodziców”. Zajęcia odbywać się będą w środy w godzinach 11.00-14.00 oraz piątki w godzinach 12.00-15.00.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie  pod numerem telefonu 58 678-58-65 lub pod adresem e-mail p.wyszecka@mopsreda.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW

INFORMACJA O SKŁADANIU WNIOSKÓW O  DODATEK WĘGLOWY ORAZ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że wnioski o dodatek węglowy oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła należy składać w Urzędzie Miasta Reda.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. księgowości

I. Określenie stanowiska:

1) umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

2) wymiar czasu pracy – 1/1 etat

3) miejsce wykonywania pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda

Pobierz Ogłoszenie

 

Szczegółowe informacje: https://bip.mops.reda.pl/dokumenty/177

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU 

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE

referent  ds. biurowych i zamówień publicznych w wymiarze 1/1 etatu 

W wyniku zakończenia procedury naboru na wymienione powyżej stanowisko urzędnicze wybrana została  Pani Agnieszka Menzel  zamieszkała w Redzie .

                                                             Uzasadnienie : 

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się dobrą znajomością przypisanych do stanowiska zadań oraz znajomością obowiązujących regulacji prawnych w zakresie działalności a w szczególności przepisów ustaw. Wysoko oceniono zdobyte doświadczenie, predyspozycje, dobrą znajomość zagadnień wymaganych na stanowisku oraz komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz na samodzielnym stanowisku, jak również dużą motywację do pracy.

               

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydatka prezentowała  swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

                 

 Dyrektor 

 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 w Redzie 

Jolanta Dampc

ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda