INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, iż w związku

z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25

w dniu 25.04.2019r. w godzinach 9:00 do 15:00

będą rozprowadzane artykuły spożywcze.

Produkty żywnościowe odbierać mogą osoby zakwalifikowane do programu, które otrzymały pisemną informację z MOPS w Redzie

INFORMACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE

Od 01 marca 2019r. w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii koordynowaniem prac w zakresie profilaktyki uzależnień zajmuje się Pani Katarzyna Sałata. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu 58 678 58 65 lub osobiście w tut. Ośrodku od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30, pok. nr 4.

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB Z DEPRESJĄ

INFORMACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB Z DEPRESJĄ

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie od marca 2019r. prowadzony jest nabór osób chętnych do uczestnictwa w Grupie Wsparcia. Utworzona grupa to spotkanie osób połączonych wspólnym problemem i chęcią radzenia sobie z nim. Praca z psychologiem w małej grupie pozwala na uporanie się z trudnościami związanymi z własną sytuacją życiową.

Spotkania grupowe przyjmują formę dostarczania pożytecznych informacji, relacjonowania własnych doświadczeń związanych z danym problemem, słuchania i akceptacji doświadczeń innych, empatycznego zrozumienia i nawiązania kontaktów społecznych z osobami o podobnych trudnościach. Polegają przede wszystkim na przyjmowaniu i dzieleniu się wsparciem.

Grupa wsparcia dla osób z depresją powstaje z inicjatywy pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie w ramach projektu socjalnego pn. „WYJŚĆ Z UKRYCIA” w ramach II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi: Magdaleną Zaręba lub Emilią Siudzińska pod numerem telefonu:

58 678 58 65 lub osobiście w tut. Ośrodku od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30, ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda.

 

ZAPRASZAMY.

Dla osób dotkniętych depresją

Miewasz zawahania nastroju?

Czujesz się bezradny?

Popadasz w stany depresyjne?

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie w ramach projektu socjalnego

odbywać się będą spotkania grupy wsparcia połączone z warsztatami manualnymi dla osób dotkniętych depresją.

Osoby zainteresowane udziałem w grupie wsparcia zapraszamy na spotkania
w godzinach 14:00-15:30 w następujących terminach:

8 marca 2019r.

22 marca 2019r.

12 kwietnia 2019r. zajęcia manualne do 16:30

26 kwietnia 2019r.

17 maja 2019r. zajęcia manualne do 16:30

31 maja 2019r. zajęcia manualne do 16:30

7 czerwca 2019r.

Grupa wsparcia prowadzona będzie przez Panią psycholog Agnieszkę Nepelską,
a warsztaty manualne kontynuować będą Panie Emilia Siudzińska i Magdalena Zaręba- pracownicy socjalny.

Osoby zainteresowane udziałem w grupie wsparcia proszone są o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie w godzinach urzędowania lub
o kontakt telefoniczny.

Projekt realizowany przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie
w ramach specjalizacji II stopnia pracy socjalnej z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami.

KONTAKT:

Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej

Ul. Derdowskiego 25

84-240 Reda

Tel. (58) 678-58-65

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, iż w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25

w dniu 07.03.2019r. w godzinach 10:00 do 14:00 odbędą się warsztaty dietetyczne.

Na warsztaty zapraszamy osoby zakwalifikowane, które otrzymały zaproszenie z MOPS w Redzie

ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda

ZMIEŃ
KONTRAST