INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, iż w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018

 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25

w dniu 27.05.2019r. w godzinach 10:00 do 12:00 odbędą się warsztaty ekonomiczne, pt.: „Jak oszczędzać pieniądze.”

 

Na warsztaty zapraszamy osoby zakwalifikowane, które otrzymały zaproszenie z MOPS w Redzie

Konkurs dla młodzieży „Weź zagłosuj”

Zachęć jak najwięcej osób do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Weź udział w konkursie i wygraj dwa miesiące podróży po Europie z osobą towarzyszącą lub wycieczkę ze znajomymi do Brukseli!

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot organizuje konkurs dla młodzieży „Weź zagłosuj” mający na celu zwiększenie frekwencji w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ideą konkursu jest spowodowanie zainteresowania młodych osób oraz ich rodzin i otoczenia udziałem w wyborach, zachęcenie do twórczej interpretacji znaczenia członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz pokazania korzyści wynikających z funkcjonowania we Wspólnocie Europejskiej – zarówno w małych gminach, jak i dużych miastach.

Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 14 do 21 lat, mieszkającej lub uczącej się na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Akcję promującą udział w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy zrealizować do 26 maja br.   

Uczestnik konkursu sam wybiera formę inicjatywy, którą może być:

  • kampania w mediach społecznościowych;

lub

  • akcja przeprowadzona w “realu”, np. flash mob, debata, happening itp.

Inicjatywę można zgłosić do konkursu w dwóch kategoriach:

  • jako osoba indywidualna, w wieku 18 do 21 lat;
  • jako zespół złożony z 2 do 5 osób w wieku 14-21 lat.

Dla każdej kategorii przewidziano inne nagrody:

  • W kategorii “inicjatywa przygotowana przez osobę indywidualną”

– 3 równorzędne nagrody w postaci dwóch 2/3-miesięcznych biletów Interrail dla laureata/ laureatki oraz osoby towarzyszącej oraz stypendium na podróż w wysokości 5000,00 zł.

  • W kategorii “inicjatywa przygotowana przez zespół “

– 6 równorzędnych nagród w postaci 2 dniowego wyjazdu całego zwycięskiego zespołu do Parlamentu Europejskiego

  • Organizator przewiduje przyznanie nagrody dodatkowej bez kategorii w postaci wyjazdu do Warszawy- zwiedzanie Parlamentu RP.

Wszystkie informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej www.wezzaglosuj.pl lub na portalu społecznościowym www.facebook.com/wezzaglosuj. Zasady i warunki udziału w konkursie określone są w Regulaminie. Na zgłoszenia czekamy do dnia 28 maja  2019 r.

 

 

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, iż w związku

z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25

w dniu 25.04.2019r. w godzinach 9:00 do 15:00

będą rozprowadzane artykuły spożywcze.

Produkty żywnościowe odbierać mogą osoby zakwalifikowane do programu, które otrzymały pisemną informację z MOPS w Redzie

INFORMACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE

Od 01 marca 2019r. w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii koordynowaniem prac w zakresie profilaktyki uzależnień zajmuje się Pani Katarzyna Sałata. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu 58 678 58 65 lub osobiście w tut. Ośrodku od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30, pok. nr 4.

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB Z DEPRESJĄ

INFORMACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB Z DEPRESJĄ

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie od marca 2019r. prowadzony jest nabór osób chętnych do uczestnictwa w Grupie Wsparcia. Utworzona grupa to spotkanie osób połączonych wspólnym problemem i chęcią radzenia sobie z nim. Praca z psychologiem w małej grupie pozwala na uporanie się z trudnościami związanymi z własną sytuacją życiową.

Spotkania grupowe przyjmują formę dostarczania pożytecznych informacji, relacjonowania własnych doświadczeń związanych z danym problemem, słuchania i akceptacji doświadczeń innych, empatycznego zrozumienia i nawiązania kontaktów społecznych z osobami o podobnych trudnościach. Polegają przede wszystkim na przyjmowaniu i dzieleniu się wsparciem.

Grupa wsparcia dla osób z depresją powstaje z inicjatywy pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie w ramach projektu socjalnego pn. „WYJŚĆ Z UKRYCIA” w ramach II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi: Magdaleną Zaręba lub Emilią Siudzińska pod numerem telefonu:

58 678 58 65 lub osobiście w tut. Ośrodku od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30, ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda.

 

ZAPRASZAMY.

ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda

ZMIEŃ
KONTRAST