INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że dnia 4 czerwca 2018 r. o godzinie 13.00
w Miejskim Domu Kultury w Redzie odbędzie się przedstawienie:

Teatru Kurtyna z  Krakowa pt.: ” Tu rządzi kot”

Przedstawienie przeznaczone jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Tytułowy bohater, spragniony wiedzy i dociekliwy kot powiedzie widzów przez zabawną i pouczającą opowieść o wytrwałości, pracowitości, byciu uczciwym i sprawiedliwym. O tym, że złość czyni nas słabymi, a korzystanie z rad opiekunów pozwala na to, by dobro i prawda dawały nam szczęście

Wstęp na przedstawienie jest darmowy.

Osoba udzielająca informacji:

Beata Nawracała,
Koordynator ds. Przeciwdziałania
Alkoholizmowi i Narkomanii
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie,  pok. 4
lub telefonicznie pod nr telefonu 58 678 58 65
w godzinach pracy od 7.30 do 15.30

 

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, iż w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2017

w Szkole Podstawowej nr 6, ul. Gniewowska 33 w Redzie

w dniu 17.05.2018r. w godzinach 9:00 do 15:00

będą rozprowadzane artykuły spożywcze.

Produkty żywnościowe odbierać mogą osoby zakwalifikowane do programu, które otrzymały pisemną informację z MOPS w Redzie

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje,
iż z przyczyn niezależnych od tut. Ośrodka w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2017

w Szkole Podstawowej nr 6, ul. Gniewowska 33 w Redzie

w dniu 24.04.2018r. nie będą wydawane artykuły spożywcze.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, iż w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2017

w Szkole Podstawowej nr 6, ul. Gniewowska 33 w Redzie

w dniu 24.04.2018r. w godzinach 9:00 do 15:00

będą rozprowadzane artykuły spożywcze.

Produkty żywnościowe odbierać mogą osoby zakwalifikowane do programu, które otrzymały pisemną informację z MOPS w Redzie

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, iż w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017

w dniu 05.04.2018r. w godz. 9:00-11:00 w tut. Ośrodku odbędą się warsztaty kulinarne, dietetyczne oraz szkolenie z zakresu niemarnowania żywności.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby objęte programem PO PŻ.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pogrzebowych

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak: ZP/MOPS/1/2018/ZO

Na podstawie zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 1579) zwracamy się z prośbą  o przedstawienie oferty cenowej zamówienia publicznego na: świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pochówku dla osoby dorosłej i dziecka oraz szczątków ludzkich, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie.

Czytaj całość

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Radca Prawny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 32/2017

z dnia 14 grudnia  2017 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Radca Prawny

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie poszukuje kandydata na stanowisko  urzędnicze  radcy prawnego.

Wymiar etatu: ½ etatu  (8 godzin tygodniowo)

Pełne ogłoszenie – pobierz