Archiwum kategorii: OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

I. Określenie stanowiska :
1) umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
2) wymiar czasu pracy – 1/1 etat
3) miejsce wykonywania pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie,
ul. Derdowskiego 25, 84-240 r. Reda

Pobierz Ogłoszenie

Szczegółowe informacje: https://bip.mops.reda.pl/dokumenty/174

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy terapeuty zajęciowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na stanowisko pracy terapeuta zajęciowy w Klubie Senior+  

I.  Określenie stanowiska :

    1)  umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nie określony 

    2)  wymiar czasu pracy – 1/1 etat

    3)  miejsce wykonywania pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie – Klub 

 Senior +   ul. Łąkowa 59,  84-240 r. Reda

Pobierz Ogłoszenie

Szczegółowe informacje: https://bip.mops.reda.pl/dokumenty/153

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy sprzątaczki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na stanowisko pracy sprzątaczki 

I.  Określenie stanowiska :

    1)  umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nie określony 

    2)  wymiar czasu pracy – 1/2 etat

    3)  miejsce wykonywania pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
ul. Derdowskiego 25 – Klub Senior + ul. Łąkowa 59, 84-240 r. Reda

Pobierz Ogłoszenie

 

Szczegółowe informacje: https://bip.mops.reda.pl/dokumenty/154